ประกาศเกี่ยวกับของลอกเลียนแบบ [Wrinkle Shot Serum]

12 กรกฎาคม 2561

บริษัท POLA

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความรักกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทโพลามาโดยตลอด
เนื่องด้วยมีการตรวจพบว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯที่มีชื่อว่า Wrinkle Shot Serum (ผลิตโดย POLA CHEMICAL, จัดจำหน่ายโดยบริษัท POLA ) ซึ่งสินค้าดังกล่าวที่มีการขายตาม
อินเตอร์เนท และเวบไซท์บางแห่งที่ญี่ปุ่นและประเทศจีนนั้นพบว่าเป็นผลิตภัณฑ์ลอกเลียนแบบ

เมื่อได้ตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ลอกเลียนแบบแล้ว พบว่าไม่มีส่วนผสมสำคัญคือ นีลวัน nei-l 1 ส่วนผสมที่มีประสิทธิภาพช่วยลดเลือนรอยเหี่ยวย่นซึ่งแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ของจริงเป็น
อย่างมาก. ทางบริษัทฯไม่สามารถรับรองผลและความปลอดภัยจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ลอกเลียนแบบและเกรงว่าอาจจะสร้างความเสียหายต่อสุขภาพของลูกค้าได้

การจำหน่ายสินค้า Wrinkle Shot Serum นั้นบริษัทฯจำหน่ายโดยที่ต้องมีพนักงานให้คำปรึกษาตามสภาพผิวของลูกค้า และอธิบายวิธีการใช้โดยตรงแก่ลูกค้าเท่านั้น
แม้แต่ทางเวบไซท์ออนไลน์อย่างเป็นทางการของบริษัทฯก็ไม่มีการจำหน่ายแต่อย่างใด.

ดังนั้นผลิตภัณฑ์ที่พบตามช่องทางการขายออนไลน์ไม่ใช่วิธีการจัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการ มีโอกาสที่จะเป็นผลิตภัณฑ์ลอกเลียนแบบสูง โปรดใช้ความระมัดระวัง.

หากต้องการซื้อสินค้า ขอให้ซื้อจากช่องทางการจัดจำหน่ายที่ถูกต้องเท่านั้น

ช่องทางการจัดจำหน่ายที่ถูกต้องอย่างเป็นทางการ

 • 【มาเก๊า】
  • มุมจัดจำหน่ายสินค้าของโพลาในร้านค้าปลอดภาษีในตัวเมือง *กำหนดการในปลายเดือนเมษายน 2019
 • 【ประเทศไทย】
  • POLA Counter at Department Store
   มุมจัดจำหน่ายสินค้าของโพลาในร้านค้าปลอดภาษีในตัวเมือง *เมษายน 2019 เป็นต้นไป
 • คลิกเพื่อค้นหาสถานที่

 • 【เกาหลี】
  • มุมจัดจำหน่ายสินค้าของโพลาในร้านค้าปลอดภาษีในตัวเมือง *เมษายน 2019 เป็นต้นไป

※เวบออนไลน์ที่ขายสินค้าลอกเลียนแบบบางแห่งอาจจะใช้คำว่า”POLA Beauty Director” แต่ขอให้ระลึกไว้ว่าเป็นช่องทางการขายที่ไม่ถูกต้องและขอให้ใช้ความระมัดระวัง

การจัดการของบริษัทฯ

ทางบริษัทฯได้ตรวจสอบช่องทางการแพร่กระจายของผลิตภัณฑ์ลอกเลียนแบบอยู่. ในกรณีที่พบแหล่งที่มีการจำหน่ายสินค้าดังกล่าวอย่างชัดเจน บริษัทฯได้แจ้งเรื่องความเสียหายไปยัง
เวบไซท์นั้นแล้ว และบริษัทฯจะดำเนินการทางกฎหมายทั้งทางแพ่งและทางอาญา
อนึ่ง บริษัทฯไม่สามารถให้การรับรองหรือประเมินผลิตภัณฑ์ลอกเลียนแบบ และไม่รับเปลี่ยนกับผลิตภัณฑ์ของแท้. ทั้งนี้บริษัทฯไม่มีความเกี่ยวข้องและไม่สามารถรับผิดชอบใดๆจากความ
เสียหาย สิ่งผิดปกติหรือเหตุอันเกิดจากผลิตภัณฑ์ลอกเลียนแบบนั้น ขอความร่วมมือและความเข้าใจมา ณ ที่นี้

วิธีการดูผลิตภัณฑ์ของแท้และผลิตภัณฑ์ของปลอม

※นี่คือจุดสังเกตหลักๆที่บริษัทฯได้ทำการตรวจสอบ แต่ไม่ใช่ทั้งหมดในการยืนยันความแตกต่างระหว่างของแท้และของลอกเลียนแบบ

【ตัวบรรจุภัณฑ์】

(ลักษณะของผลิตภัณฑ์ลอกเลียนแบบ)

1. องศาของมุมด้านบนของหลอดแตกต่าง
2. ไม่มีรูอากาศ, ฟิลม์ห่อหุ้มมีความลอย

[แผ่นพับ]

(ลักษณะของผลิตภัณฑ์ลอกเลียนแบบ)

1. ข้อความของจริง「お客さま相談室」ของเลียนแบบเป็น 「 客 相談室」

【แผ่นพับ】

(ลักษณะของผลิตภัณฑ์ลอกเลียนแบบ)

1. ตัวอักษร「避」ไม่เหมือน
2. ตัวอักษร「専門」กลายเป็น「專門」

【แผ่นพับ】

(ลักษณะของผลิตภัณฑ์ลอกเลียนแบบ)

1. ตัวอักษร「主に」กลายเป็น「王に」
2. ตัวอักษร「両」ด้านล่างไม่ใช่

【แผ่นพับ】

(ลักษณะของผลิตภัณฑ์ลอกเลียนแบบ)

1. ไม่มีเครื่องหมาย “:”

【แผ่นพับ】

(ลักษณะของผลิตภัณฑ์ลอกเลียนแบบ)

1.ไม่มีเครื่องหมายวงเล็บ

To page top