ประกาศเกี่ยวกับของเลียนแบบ [Wrinkle Shot Serum]

12 กรกฎาคม 2561

บริษัท POLA

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความรักกับผลิตภัฑณ์ของบริษัทโพลามาโดยตลอด
เนื่องด้วยมีการตรวจพบว่าผลิตภัณฑ์ของเราที่มีชื่อว่า Wrinkle Shot Serum (ผลิตโดย POLA CHEMICAL, จัดจำหน่ายโดยบริษัท POLA ) ซึ่งสินค้าดังกล่าวที่มีการขายตามอินเตอร์เนทและเวบไซท์บางแห่งที่ญี่ปุ่นและประเทศจีนนั้นพบว่าเป็นผลิตภัณฑ์ลอกเลียนแบบ

เมื่อได้ตรวจวิเคราะห์ของลอกเลียนแบบแล้ว พบว่าไม่มีส่วนผสมสำคัญคือ นีลวัน nei-l 1 ส่วนผสมที่มีประสิทธิภาพช่วยลดเลือนรอยเหี่ยวย่นซึ่งแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ของจริงเป็นอย่างมาก. ทางบริษัทไม่สามารถรับรองผลและความปลอดภัยจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ของปลอม และเกรงว่าของปลอมอาจจะสร้างความเสียหายต่อสุขภาพของลูกค้าได้

การจำหน่ายสินค้า Wrinkle Shot Serum นั้นบริษัทจำหน่ายโดยที่ต้องมีการให้คำปรึกษาตามสภาพผิวของลูกค้า และอธิบายวิธีการใช้โดยตรงแก่ลูกค้าเท่านั้น แม้แต่ทางเวบไซท์ออนไลน์อย่างเป็นทางการของบริษัทฯก็ไม่มีการจำหน่ายแต่อย่างใด. ดังนั้นผลิตภัณฑ์ที่พบตามช่องทางการขายออนไลน์ไม่ใช่วิธีการจัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการ มีโอกาสที่จะเป็นสินค้าปลอมสูง โปรดใช้ความระมัดระวัง.
หากต้องการซื้อสินค้า ขอให้ซื้อจากช่องทางการจัดจำหน่ายที่ถูกต้องเท่านั้น

ช่องทางการจัดจำหน่ายที่ถูกต้องอย่างเป็นทางการ

※เวบออนไลน์ที่ขายสินค้าปลอมบางแห่งอาจจะใช้คำว่า”POLA Beauty Director” ก็มีแต่ขอให้ระลึกไว้ว่าเป็นช่องทางการขายที่ไม่ถูกต้องและขอให้ใช้ความระมัดระวัง

การจัดการของบริษัทฯ

ทางบริษัทฯได้ตรวจสอบช่องทางการแพร่กระจายของผลิตภัณฑ์ลอกเลียนแบบอยู่. ในกรณีที่พบแหล่งที่มีการจำหน่ายสินค้าดังกล่าวอย่างชัดเจน บริษัทฯได้แจ้งเรื่องความเสียหายไปยังเวบไซท์นั้นแล้ว และบริษัทฯจะดำเนินการทางกฎหมายทั้งทางแพ่งและทางอาญา
อนึ่ง บริษัทไม่สามารถให้การรับรองหรือประเมินสินค้าปลอมและไม่รับเปลี่ยนกับสินค้าของแท้. ทั้งนี้บริษัทฯไม่มีความเกี่ยวข้องและไม่สามารถรับผิดชอบใดๆจากความเสียหาย สิ่งผิดปกติหรือเหตุอันเกิดจากสินค้าปลอมนั้น ขอความร่วมมือและความเข้าใจมา ณ ที่นี้

วิธีการดูผลิตภัณฑ์ของแท้และผลิตภัณฑ์ของปลอม

※นี่คือจุดสังเกตหลักๆที่บริษัทฯได้ทำการตรวจสอบ แต่ไม่ใช่ทั้งหมดในการยืนยันความแตกต่างระหว่างของแท้และของลอกเลียนแบบ

【ตัวบรรจุภัณฑ์】

(ลักษณะของผลิตภัณฑ์ปลอม)

1. องศาของมุมด้านบนของหลอดแตกต่าง
2. ไม่มีรูอากาศ, ฟิลม์ห่อหุ้มมีความลอย

【แผ่นพับ】

(ลักษณะของผลิตภัณฑ์ปลอม)

1. ข้อความของจริง「お客さま相談室」กลายเป็น ของปลอม「 客  相談室」

【แผ่นพับ】

(ลักษณะของผลิตภัณฑ์ปลอม)

1. ตัวอักษร「避」ไม่เหมือน
2. ตัวอักษร「専門」กลายเป็น「專門」

【แผ่นพับ】

(ลักษณะของผลิตภัณฑ์ปลอม)

1. ตัวอักษร「主に」กลายเป็น「王に」
2. ตัวอักษร「両」ด้านล่างไม่ใช่

【แผ่นพับ】

(ลักษณะของผลิตภัณฑ์ปลอม)

1. ไม่มีเครื่องหมาย “:”

【แผ่นพับ】

(ลักษณะของผลิตภัณฑ์ปลอม)

1.ไม่มีเครื่องหมายวงเล็บ

To page top