ข้อควรระวังเกี่ยวกับสินค้าลอกเลียนแบบของ “ไวท์ช็อตอินเนอร์ล็อกแท็บเล็ต (White Shot Inner Lock Tablet)”

วันที่ 27 สิงหาคม 2018

บริษัท โพลา จำกัด (POLA INC.)

ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่กรุณาสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบริษัทมาโดยตลอด
ทางบริษัทได้ตรวจสอบพบว่า มีสินค้าลอกเลียนแบบไวท์ช็อตอินเนอร์ล็อกแท็บเล็ต IXS [60 เม็ด/180 เม็ด] (บริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่าย : บริษัท โพลา จำกัด (POLA INC.)) ซึ่งบริษัทเป็นผู้จำหน่ายนั้นได้มีจำหน่ายอยู่ในเว็บไซต์จำหน่ายสินค้าทางอินเทอร์เน็ตของประเทศญี่ปุ่นและประเทศจีน ผลการวิเคราะห์สินค้าลอกเลียนแบบที่ตรวจสอบแล้ว พบว่ามีองค์ประกอบที่แตกต่างจากสินค้าของเเท้โดยสิ้นเชิง และไม่มีส่วนผสมที่ให้ผลลัพธ์ตามที่มีการระบุไว้ บริษัทไม่สามารถรับประกันคุณภาพทั้งหมดของสินค้าลอกเลียนแบบใดๆ ได้ ไม่ว่าจะในด้านประสิทธิภาพหรือความปลอดภัย จึงมีความกังวลว่าสินค้าเหล่านี้อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพของลูกค้าได้

บริษัทได้จัดจำหน่ายไวท์ช็อตอินเนอร์ล็อกแท็บเล็ต IXS [60 เม็ด/180 เม็ด] เฉพาะช่องทางการจัดจำหน่ายที่ถูกต้องดังต่อไปนี้ จึงโปรดระมัดระวังสินค้าที่มีการจัดจำหน่ายในช่องทางอื่นที่นอกเหนือไปจากนี้เพราะอาจเป็นสินค้าลอกเลียนแบบ
ในการซื้อสินค้า กรุณาซื้อสินค้าจากช่องทางการจัดจำหน่ายที่ถูกต้อง

ช่องทางการจัดจำหน่ายที่ถูกต้องของไวท์ช็อตอินเนอร์ล็อกแท็บเล็ต

*อาจมีกรณีที่เว็บไซต์จัดจำหน่ายสินค้าทางอินเทอร์เน็ตได้อ้างชื่อของ “โพลาบิวตี้ไดเร็กเตอร์ (POLA Beauty Director)” หรือระบุว่าเป็น “สินค้าของเเท้” แต่สินค้าเหล่านี้ล้วนจัดจำหน่ายทางช่องทางที่ไม่ถูกต้อง

การดำเนินการของทางบริษัท

ในขณะนี้บริษัทกำลังทำการตรวจสอบ เช่น เส้นทางการจัดจำหน่ายสินค้าลอกเลียนแบบ นอกจากการร้องเรียนไปยังเว็บไซต์จำหน่ายสินค้าออนไลน์ที่ได้มีการตรวจสอบพบว่ามีการจำหน่ายสินค้าลอกเลียนแบบแล้ว บริษัทยังได้มีการดำเนินการทางกฎหมายซึ่งรวมถึงการฟ้องร้องทางแพ่งและทางอาญาอีกด้วย
ทั้งนี้ทางบริษัทไม่สามารถรับรองเรื่องการประเมินสินค้าลอกเลียนแบบ การรับประกันสินค้า หรือการรับเปลี่ยนกับสินค้าของเเท้ได้ นอกจากนี้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความบกพร่อง หรือความเสียหายที่เกิดจากสินค้าลอกเลียนแบบ จึงแจ้งมาเพื่อขอให้รับทราบมา ณ ที่นี้

วิธีการแยกสินค้าของเเท้และสินค้าลอกเลียนแบบ

*นี่เป็นคุณสมบัติเด่นหลักๆ ที่บริษัทตรวจสอบได้ แต่ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นตามรายละเอียดที่ระบุในนี้ทั้งหมด

[ตัวผลิตภัณฑ์]

(ลักษณะเด่นของสินค้าลอกเลียนแบบ)

ตัวอักษรที่พิมพ์จะไม่ค่อยชัดเจน

[ตัวผลิตภัณฑ์]

(ลักษณะเด่นของสินค้าลอกเลียนแบบ)

ตำแหน่งและรูปร่างของรอยบาก (รอยตัด) จะแตกต่างกัน

[แท็บเล็ต]

(ลักษณะเด่นของสินค้าลอกเลียนแบบ)

・อาจสามารถแยกได้เมื่อเทียบลักษณะภายนอกกับรูปภาพของสินค้าของแท้
・อาจมีกลิ่นหวาน

To page top